Regels & Handicap

Winterregel van 1-11-2022 tot 30-4-2023

Plaatsen Preferred lies

In het regelboekje is geen apart hoofdstuk gewijd aan winterregels. We hebben het dan ook eigenlijk over regels waarmee je in winterse omstandigheden vaak te maken krijgt. Maar er is één regel die wel te beschouwen is als een echte winterregel: plaatsen. Het is in feite een local rule (plaatselijke regel) die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld fairway, voorgreen en de apron rond de green). De winterregel plaatsen houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen (markeren) en worden schoongemaakt. De speler mag een bal plaatsen binnen 15 cm (lengte scorekaart)   van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Europese golfbanen mogen de winterregel plaatsen (preferred lies) laten gelden in periode tussen 1 november en 30 april omdat de fairways dan vaak minder fraai zijn. De ligging van de bal is in de winter vaak veel minder goed dan in de zomer en het komt ook vaak voor dat er modder aan de bal zit.

Overigens: er mag geplaatst worden maar het hoeft niet. En wat veel golfers niet weten is dat deze regel en qualifying elkaar in de winter niet uitsluiten. Qualifying wil zeggen dat je een qualifying ronde kunt spelen die meetelt voor je handicap. Maar plaatsen en qualifying spelen gaan alleen samen in de periode 1 november-tot 30 april.

Wanneer er wordt opgeteed, kan geen qualifying kaart worden gelopen.

Wereld Handicap Systeem (WHS)

Op 1 maart 2021 is het zover. Dan wordt in de hele golfwereld alleen nog het nieuwe handicapsysteem WHS gebruikt. Een ingrijpende verandering met grote gevolgen. Zowel voor je handicap als het invoeren van je qualifying scores.

WHS, het World Handicap System ofwel Wereld(wijde) Handicap Systeem, is de nieuwe methode waarop je handicap straks berekend gaat worden. Met de invoering gaat best wat veranderen. Hieronder lees je als eerste wat dat concreet betekent. Daarna volgen de achtergronden waarop het systeem is gebaseerd. Dat gaat best diep want het WHS houdt met werkelijk van alles rekening. De baan, de hindernissen, het weer, andere scores van die dag, eenmalige uitschieters of slechte dagen en noem maar op. Maar eerst de korte versie.

In vogelvlucht

  • Qualifying rondes vul je straks het aantal slagen per hole in, dus niet alleen je totaal score. Vul nooit een streep of een 0 in. Wanneer je de bal opraapt, schrijf dan een 11.
    In e-golf en in de app Golf.nl wordt dat voor berekening van de handicap aangepast tot de netto double score. De eerste score op een hole die nul stableford -punten zou opleveren.
  • Loop je een Q-rondje? Dan kun je de scores invullen in E-golf of in de NGF app Golf.nl  zetten.
  • Na invoer van je nieuwe scores krijg je een voorlopige handicap. Deze kan ’s nachts aangepast worden op basis van andere resultaten van die dag, op dezelfde baan.
  • Je handicap is het gemiddelde van je 8 beste scores in de afgelopen 20 Q-ronden.
  • De buffer verdwijnt.
  • Ook een handicap boven 36 kan stijgen tot max. 54.
  • Door de nieuwe berekenmethode zullen de meeste handicaps stijgen.
  • Je handicap wordt steeds bijgehouden, de jaarrevisie wordt dit jaar niet toegepast.

De nieuwe WHS-handicap en ook de scores waarop deze gebaseerd is, staan in Egolf en in de app  golf.nl

Vragen : stuur een mail naar regelhandicap@vgcgolf.nl

Regels hole-voor-hole

De regel- en handicapcommissie heeft een mooi overzicht gemaakt van veel voorkomende regels per hole.

Klik hier om dit overzicht te bekijken.


De Regel- en handicapcommissie

De Regel en Handicap commissie wordt gevormd door Mieke Beishuizen, Maud Robberegt, Ronald de Heer, Rob Bakker en Frank van Wijk, bijgestaan door de Regelcommissaris in de persoon van Rinze Bulstra. Samen regelen zij alle regel – en handicap zaken. Een handicap is de registratie van je golfcapaciteiten, en niet van je beste golfprestatie!

Zij organiseren voor alle golfers regelbijeenkomsten om de regels te oefenen en uit te leggen, nemen bij beginnende golfers het theorie examen af, kennen handicap 54 toe aan beginnende golfers en helpen alle leden zo nodig bij het invoeren van Q (qualifying) kaarten.

Eén keer per jaar (eind december of begin januari) neemt de commissie de handicap van alle leden onder de loep in de zogenaamde handicapreview en kan op basis van gelopen kaarten in dat jaar een handicap naar boven of naar beneden bijstellen. Ook draagt de commissie in samenwerking met Sportfondsen zorg voor de scorekaarten.

De commissie heeft als e-mailadres regelhandicap@vgcgolf.nl en is altijd bereid te helpen en uitleg te geven bij regelproblemen.


WHS, De lange versie

De berekening achter de WHS handicap is niet eenvoudig. Dat zal je hieronder al snel lezen. Maar dat maakt het wel super-eerlijk. Dat komt omdat WHS met allerlei variabelen rekening houdt zoals Course Rating, Slope Rating, Aangepaste Bruto Score en het Dagresultaat. Eerst maar de uitleg van deze termen.

Course Rating CR

De course rating, kortweg CR, geeft het normale aantal slagen aan die een speler met handicap 0 nodig zou hebben om de baan vanaf een bepaalde tee te spelen. Voor een standaard baan is dat meestal 72, de par van die baan. Maar is de baan gemakkelijk dan kan dat lager zijn. Heeft de baan juist veel uitdagingen dan kan de CR hoger uitvallen. De CR bij ons op het Wedde apart voor dames en heren berekend.

Slope Rating SR
De slope rating geeft aan hoe moeilijk de baan is voor een gemiddelde speler, d.w.z. met een hcp. 20 tot 24 voor resp. heren en dames. De waarde van de SR ligt tussen de 55 en 155. Een standaard baan heeft een SR van 113. Bij gemakkelijke banen is deze lager, bij lastige juist hoger dan die 113.

De CR en SR worden door een team van de NGF, per baan, per kleur tee, bepaald. Hierbij kijken ze naar de meest uiteenlopende zaken zoals hindernissen, de fairways, of het heuvelig of vlak is, de grootte en snelheid van de greens en noem maar op. Met álles wordt rekening gehouden, zelfs met de gemiddelde weersomstandigheden of een nabijgelegen landingsbaan. Je vindt deze waardes trouwens op elke golfbaan bij de handicaptabellen. Sowieso handig om te weten als je op een nieuwe baan gaat spelen.

Voor VGC zijn de waarden per 1-3-2021

Voor 18 holes:

Heren: CR = 51,1 – PAR = 54 – SR = 83 en Dames: CR = 53,1 – PAR = 54 – SR = 88   

Voor 9 holes:

Heren: CR = 25,6 – PAR = 27 – SR = 83 en Dames: CR = 26,6 – PAR = 27 – SR = 88 

Aangepaste Bruto Score

Voor je nieuwe handicap geef je natuurlijk de scores door. Voor een qualifying- of wedstrijdkaart moet je het aantal slagen per hole invoeren.

Maar let op: Het WHS kent voor handicapdoeleinden een zogenaamde Aangepaste Bruto Score (ABS)

Om te voorkomen dat een score voor handicapdoeleinden overdreven wordt beïnvloed door één of twee “slechte holes” van een speler, worden de bruto holescores op “slechte holes” voor handicapdoeleinden   aangepast tot een netto double bogey (de eerste score op een hole die nul Stableford-punten zou opleveren). De optelsom van alle bruto holescores met als maximale holescore een netto dubbele bogey noemt men de Aangepaste Bruto Score (Adjusted Gross Score).

Heb je méér slagen dan die netto double-bogey dan vul je dat aantal in of je echte aantal slagen. Of als je de bal opraapt een 11. Het systeem brengt dat terug naar die netto double-bogey. Vul in ieder geval nooit een streepje of 0 in of zo! Want dan gaat het fout. Het totaal van al je slagen geeft de Aangepaste Bruto Score van je ronde. En die wordt gebruikt voor je handicapverrekening.

Wat is de Netto double bogey

De netto double bogey op een hole (de maximale holescore voor handicapdoeleinden) is:

par + 2 + je handicapslagen

Het is dus de eerste score op een hole die in de spelvorm Stableford geen Stableford-punten meer oplevert. 

De Aangepaste Bruto Score (met netto double bogeys als maximale holescores) geldt dus altijd voor handicapdoeleinden maar staat los van de spelvorm die gespeeld wordt. In andere woorden: bij een wedstrijd is er een onderscheid tussen je score voor handicapdoeleinden en je score voor de wedstrijd.

Bij het lopen van een Q -kaart kun je dus ook nu je bal oprapen wanneer je het aantal slagen voor de netto double score hebt gebruikt. Die score vul je in op je kaart.

Bij een wedstrijd zal het van de spelvorm afhangen. Bij voorbeeld in een strokeplaywedstrijd moet je uitholen en alle slagen opschrijven. Voor de handicapberekening van zo’n kaart wordt dan wel de ABS gebruikt.

Het Dagresultaat
Al deze gegevens worden in een ingewikkelde formule gestopt. De uitkomst geeft een bepaalde score, het Dagresultaat. Je hoeft het niet zelf te berekenen maar als je het echt graag wil weten, dit is hem:

 (113 / Slope Rating van de baan) x (Aangepaste Bruto Score – Course Rating van de baan) = Dagresultaat

Gelukkig hoef je de berekening niet zelf uit te voeren. Als je gewoon de slagen, per hole invoert in E-golf of de app Golf.nl gaat dat allemaal automatisch.

De beste 8 over de laatste 20
Nu we alle gegevens hebben kan eindelijk je nieuwe handicap berekend worden. Denk je. Maar zelfs nu gaat het weer zo eerlijk mogelijk. Dus kijkt het WHS niet alléén naar deze score. Maar ook naar de laatste 20 resultaten sinds 2016. Daaruit worden dan de 8 beste dagresultaten genomen. Het gemiddelde daarvan geeft uiteindelijk je nieuwe handicap. Als je die 8 rondes dus goed hebt gespeeld, zal je met een slechtere score niet gelijk stijgen. Maar vallen de resultaten al 12 keer flink tegen, dan zal je handicap gaan stijgen, ook al speel je een keer sterk. En denk eraan, geen buffer meer. Alles wordt per hole, per slag berekend. Voor iedereen. Ook spelers met een handicap boven 36 kunnen straks stijgen. Je kunt nu al in E-golf en de app Golf.nl trouwens zowel je EGA- als je toekomstige WHS-handicap zien. Dan weet je dat alvast. Wees niet teleurgesteld als jouw WHS handicap wat hoger uitvalt, je bent niet de enige. En je hebt wel gelijk een uitdaging.

Eerlijk, eerlijker, eerlijkst
Naast alle gewogen variabelen die hierboven zijn aangegeven heeft het nieuwe systeem nog een laatste controle. Ze gaan ook rekening houden met bijzondere condities, zoals bijvoorbeeld extreem weer. Daarvoor kijken ze na afloop van de speeldag naar alle Q-rondes van die baan. Dit wordt de PCC genoemd, de Players Condition Calculation. Die kan van invloed zijn op jouw dagresultaat. Daarom krijg je altijd eerst een voorlopige (provisionele) handicap, en weet je pas de volgende dag wat je officiële nieuwe handicap wordt.

Meer info
Zoals je ziet, het nieuwe systeem is niet zomaar even de uitslag invoeren en klaar. Enige statistische kennis lijkt vereist. Wil je nog meer weten over het nieuwe WHS systeem? Op deze website van de NGF https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem  staan vele pagina’s gevuld met informatie, Q&A’s en handige video’s. 

Natuurlijk, ook in het nieuwe WHS systeem gaat het spelen en scoren grotendeels hetzelfde. Het rekenwerk op de achtergrond zorgt voor de handicap. Maar het grote voordeel is wel, dat straks iedere golfer in de wereld, de juiste WHS handicap krijgt. Overal op dezelfde ingewikkelde manier berekend. Maar wel heel eerlijk.

Vragen : stuur een mail naar regelhandicap@vgcgolf.nl