Plaatselijke regels

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte paaltjes en witte markeringen op hekken en afrastering.
 • Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe paaltjes. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 16-1b.
 • Een kunststof afslag mat is integraal deel van de baan, wanneer in gebruik als afslagplaats
 • Indien sprake is van een belemmering door het vangnet achter green van hole 8 en 9 is de speler verplicht de belemmering te ontwijken door gebruik te maken van de droppingzones. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3. De droppingzone wordt aangegeven door een witte steen.
 • Alle markeringen van hindernissen zijn vaste obstakels
 • Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel is: algemene straf.

Aanwijzingen

 • Houdt u aan het baanreglement.
 • Repareer altijd pitchmarks.
 • Golftrolleys toegestaan tot 5 m afstand rand green.
 • Geen trolley op de green en tussen bunker en de green.
 • Plaggen terugplaatsen en aandrukken in de rough.
 • Hark bunkers altijd goed aan.
 • Op de tee is spelen van de mat verplicht.
 • Let op voorrangsregels hole 4 en 7 ; afslaan op de tee van hole 7 heeft voorrang op de green van hole 4.
 • Het is verboden driving-range ballen te gebruiken in de baan; bij overtreding verwijdering van de baan door greenkeeper of baanbeheerder.
 • Correcte kleding en golfschoeisel is verplicht.
 • Meldt bij de receptie als u uw golfbal bij hole 6 buiten de baan heeft geslagen.
 • U dient altijd de aanwijzingen van het baanpersoneel op te volgen.