Planning baan-werkzaamheden in 2021

Leden hebben aangegeven meer informatie te willen ontvangen welk groot baanonderhoud gaat plaatsvinden en wanneer.

Deze informatie is nu te vinden op de volgende pagina:

Ter informatie hierbij de planning voor 2021 zoals de afspraken zijn gemaakt met het bedrijf Oosthoek dat door Sportfondsen is aangesteld om dit uit te voeren. Het is een planning vooraf en uitvoerbaarheid is natuurlijk onder andere afhankelijk van het weer. De meeste werkzaamheden duren enkele uren en soms een dag. Bij sommige werkzaamheden zullen tijdelijke enkele holes gesloten zijn.


Overig groot baanonderhoud zal nog worden ingepland en dan in deze planning worden opgenomen.
 
Week  16    vrijdag de 23e  Bemesten van de fairways op de golf.
Week 18   Greens holle pennen prikken/bezanden/bemesten/verticaal maaien en doorzaaien.
Week 19    Fairways en rough prikken en bezanden.
Week 24    verticaal maaien/vertidrainen/bezanden/doorzaaien /bemesten van de greens
                    Spuiten onkruid.
Week 27   vertidrainen/bezanden en bemesten van de greens.
 
Week 31   Vertidrainen/doorzaaien/bezanden/verticaal maaien/bemesten van de greens.
 
Week 36    vertidrainen fairways/rough.                     
Holle pennen greens en bezanden/verticaal maaien en bemesten van de greens.
 
Week 40  Vertidrainen/doorzaaien/bezanden en bemesten van de greens.
 
Zie ook voor een volledig overzicht de website van Sportfondsen : www.golfbaanhetwedde.nl


Aandachtspunten zijn verder nog:

  • Het dichtgroeien van de vijverpartijen en de greppel langs hole 7. (uitbaggeren?)
  • Verzakken van de walkant en de onderkant van hole 5 (mogelijk beschoeiing aanbrengen en ophogen onderkant green).
  • Hole 3 : knotten van de oude wilg en aanplanten nieuwe wilgen.
  • De stinksloot bij hole 8 en de afvalberg.

Zie ook de website van Sportfondsen : www.golfbaanhetwedde.nl
De baancommissie