Birdies op Golfbaan Het Wedde

Na een pauze van twee jaar vanwege corona was het in het weekend van 7 mei weer tijd voor de 21ste Bird Watching Day van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. De jaarlijkse vogelteldag is een initiatief van de NGF, Vogelbescherming Nederland en Stern. Deze organisaties hebben een gezamenlijke werkgroep Golfers Love Birdies ingesteld voor de bescherming en bevordering van het vogelleven op golfbanen. Om meer golfers van dit doel bewust te maken werden alle Nederlandse golfclubs, waaronder de VGC, uitgenodigd om rond 7 mei een vogeltelronde op hun banen te organiseren. De jaarlijkse momentopname geeft de clubs een beeld van het aantal en de soorten vogels die op hun banen voorkomen en kan een aanzet zijn voor (extra) beschermingsmaatregelen zoals de plaatsing van nestkasten en het planten van bij voorbeeld besdragende struiken.

Op vrijdag 6 mei om 08.00 uur verzamelden VGC leden Anke Burgers en Fer von der Assen zich gewapend met kijker en notitieblokje op het terras van de bistro. Anke, die er wat eerder was, had al een kauwtje, een roodborst en een merel gescoord. Het idee was om de gebruikelijke ronde te lopen van hole 1 tot hole 9, maar deze keer dus uitsluitend birdies te noteren. Op weg naar hole 1 hoorden we in de struiken links van ons al een hard zingende zwartkop, die met zijn welluidende zang enkele andere vogels, zoals winterkoning en tjiftjaf, probeerde te overstemmen. Even verderop kwamen er, gakkend in de ochtendnevel, vijf grauwe ganzen overvliegen. Hoewel dat geen vaste gasten van onze golfbaan zijn moesten we ze volgens de instructies voor deze telling toch als aanwezig noteren. Overigens was het zo dat op deze ochtend enkele soorten die regelmatig op de baan worden waargenomen, zoals zilvermeeuw, krakeend en pimpelmees, zich niet lieten zien.

In een uurtje tijd, voordat de eerste golfers zich op de baan aandienden, hebben we uiteindelijk 68 vogels geteld, verdeeld over de volgende 25 soorten: kauw (7), merel (7), roodborst (2), tjiftjaf (3), houtduif (2), koolmees (6), ekster (2), zwartkop (3), winterkoning (3), scholekster (1), putter (2), vink (2), fitis (1), spreeuw (4), halsbandparkiet (2), grauwe gans (5), meerkoet (2), waterhoen (2), wilde eend (6), zanglijster (1), grote bonte specht (1), zwarte kraai (1), aalscholver (1), blauwe reiger (1) en fuut (1). Dat was een verbetering ten opzichte van de vorige telling in 2019, toen we 44 vogels telden, verdeeld over 21 soorten. Dit zegt overigens niet zoveel, want om trends te ontdekken zou je veel meer tellingen moeten doen.

Bij de nestkasten zagen we wel enige activiteit, met name van koolmezen, maar het broedresultaat zal pas in het najaar duidelijk worden als de kasten worden nagekeken en schoongemaakt. Wel is al duidelijk dat de nestkasten die speciaal voor de spreeuwen zijn bedoeld niet door deze soort werden bezet, terwijl we toch wel een aantal spreeuwen foeragerend op de fairways aantroffen. Ook de voor de torenvalk bestemde kast aan het hek bij hole 6 blijft vooralsnog onbemand en dient hooguit als uitkijkpost voor kraaien en duiven. Wie weet komt het er nog eens van, want in de polder aan de overzijde van de spoorbaan nestelen wel torenvalken en de jongen daarvan moeten toch ergens heen.

Onder het genot van een kop lekkere koffie bij de bistro konden we omstreeks 9 uur de telling evalueren en de conclusie trekken dat golfbaan Het Wedde nog steeds een aantrekkelijk toevluchtsoord is voor veel vogels. Dat is ongetwijfeld mede te danken aan het zorgvuldige en vogelvriendelijke beheer door de directie van Sportfondsen en het team van greenkeepers. De vogels en de clubleden kunnen er dankbaar voor zijn! Meer informatie over de NGF Birdwatching Day is te vinden op www.ngf.nl/birdwatchingday

Fer von der Assen en Anke Burgers
12-5-2022