TUSSENSTAND BOGEYWISSELBEKER (APR-JULI)

In de periode april  t/m oktober wordt er iedere eerste maandag van de maand bij de maandagmiddagwedstrijd gespeeld om de  bogeywisselbeker.

De spelvorm is “tegen bogey van de baan”,  met handicap-verrekening. Wordt een netto bogey gespeeld dan krijg je 0 punten. Heb je minder slagen nodig om de hole te bereiken dan krijg een plus. Heb je meer slagen nodig dan score je een min. Aan het eind worden de plussen en minnen opgeteld en dat levert per wedstrijd de einduitslag.

De wisselbeker is voor degene met de beste drie scores van de 7 keren dat er wordt gespeeld.

Bijgaand overzicht geeft de tussenstand na 4 keer spelen. In de kolom “Tussenstand” staan in blauw 2 getallen. Het eerste is aantal behaalde (plus)punten van de beste drie wedstrijden. Het tweede is de onderlinge rangorde. Van mensen die minder dan drie wedstrijden hebben gespeeld is het   tussenstandresultaat niet vermeld.