TUSSENSTAND BOGEYWISSELBEKER (maart-september)

In de periode april  t/m oktober wordt er iedere eerste maandag van de maand

bij de maandagmiddagwedstrijd gespeeld om de  bogeywisselbeker.

De spelvorm is “tegen bogey van de baan”,  met handicap-verrekening. Wordt een netto bogey gespeeld dan krijg je 0 punten. Heb je minder slagen nodig om de hole te bereiken dan krijg een plus. Heb je meer slagen nodig dan score je een min. Aan het eind worden de plussen en minnen opgeteld en dat levert per wedstrijd de einduitslag.

De wisselbeker is voor degene met de beste drie scores van de 7 keren dat er wordt gespeeld.

Bijgaand overzicht geeft de tussenstand na 6 keer spelen. In de kolom “Tussenstand”  na “September” staan in (licht) blauw 2 getallen. Het eerste is aantal behaalde (plus)punten van de beste drie wedstrijden. Het tweede is de onderlinge rangorde.

Op 3 oktober spelen we de laatste wedstrijd. U weet dus wat u te doen staat om nog kans te maken op de overwinning. De prijs zal worden uitgereikt op de Slotdag (30 oktober).

Gonnie van Sanden en Jan Visser, wedstrijdleiding.