Handicart wedstrijd 2e Pinksterdag 6 juni 2022

46 inschrijvingen voor deze wedstrijd, prachtig weer (en nét voor bui weer binnen) en hoge scores. Spelvorm greensome stableford over 18 holes. De opbrengsten van de wedstrijd (€ 5,- per inschrijving en een extra donatie van de VGC) gaan naar Stichting Handicart !! De winnaars van deze wedstrijd vertegenwoordigen de VGC in de regionale wedstrijd op 2 september op golfbaan Delfland. Daarna is er in oktober nog een kans om de landelijke wedstrijd te spelen. De winnaars van deze editie zijn Carmen en Hans Dijksterhuis (43 stbfrd punten). Proficiat en veel succes op 2 september.

Wat is de stichting Handicart?

De missie van Stichting Handicart is mobiliteit te verschaffen aan mindervalide golfers om hen daarmee in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Daarmee geeft de stichting deze groep golfers de mogelijkheid zowel lichamelijk als ook geestelijk actief te blijven.

Visie: Door middel van eigen bijdragen door de pashouders, donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde inkomsten om eigen Handicarts aan te schaffen. Deze Handicarts worden geplaatst op golfclubs in Nederland (inmiddels 112). Daarnaast huurt Stichting Handicart jaarlijks ook nog bijna 200 golfkarren op 57 banen in Nederland. Deze golfkarren worden vervolgens door de deelnemende banen tegen een laag tarief aan de pashouders van Stichting Handicart ter beschikking gesteld.

Birdies op Golfbaan Het Wedde

Na een pauze van twee jaar vanwege corona was het in het weekend van 7 mei weer tijd voor de 21ste Bird Watching Day van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. De jaarlijkse vogelteldag is een initiatief van de NGF, Vogelbescherming Nederland en Stern. Deze organisaties hebben een gezamenlijke werkgroep Golfers Love Birdies ingesteld voor de bescherming en bevordering van het vogelleven op golfbanen. Om meer golfers van dit doel bewust te maken werden alle Nederlandse golfclubs, waaronder de VGC, uitgenodigd om rond 7 mei een vogeltelronde op hun banen te organiseren. De jaarlijkse momentopname geeft de clubs een beeld van het aantal en de soorten vogels die op hun banen voorkomen en kan een aanzet zijn voor (extra) beschermingsmaatregelen zoals de plaatsing van nestkasten en het planten van bij voorbeeld besdragende struiken.

Op vrijdag 6 mei om 08.00 uur verzamelden VGC leden Anke Burgers en Fer von der Assen zich gewapend met kijker en notitieblokje op het terras van de bistro. Anke, die er wat eerder was, had al een kauwtje, een roodborst en een merel gescoord. Het idee was om de gebruikelijke ronde te lopen van hole 1 tot hole 9, maar deze keer dus uitsluitend birdies te noteren. Op weg naar hole 1 hoorden we in de struiken links van ons al een hard zingende zwartkop, die met zijn welluidende zang enkele andere vogels, zoals winterkoning en tjiftjaf, probeerde te overstemmen. Even verderop kwamen er, gakkend in de ochtendnevel, vijf grauwe ganzen overvliegen. Hoewel dat geen vaste gasten van onze golfbaan zijn moesten we ze volgens de instructies voor deze telling toch als aanwezig noteren. Overigens was het zo dat op deze ochtend enkele soorten die regelmatig op de baan worden waargenomen, zoals zilvermeeuw, krakeend en pimpelmees, zich niet lieten zien.

In een uurtje tijd, voordat de eerste golfers zich op de baan aandienden, hebben we uiteindelijk 68 vogels geteld, verdeeld over de volgende 25 soorten: kauw (7), merel (7), roodborst (2), tjiftjaf (3), houtduif (2), koolmees (6), ekster (2), zwartkop (3), winterkoning (3), scholekster (1), putter (2), vink (2), fitis (1), spreeuw (4), halsbandparkiet (2), grauwe gans (5), meerkoet (2), waterhoen (2), wilde eend (6), zanglijster (1), grote bonte specht (1), zwarte kraai (1), aalscholver (1), blauwe reiger (1) en fuut (1). Dat was een verbetering ten opzichte van de vorige telling in 2019, toen we 44 vogels telden, verdeeld over 21 soorten. Dit zegt overigens niet zoveel, want om trends te ontdekken zou je veel meer tellingen moeten doen.

Bij de nestkasten zagen we wel enige activiteit, met name van koolmezen, maar het broedresultaat zal pas in het najaar duidelijk worden als de kasten worden nagekeken en schoongemaakt. Wel is al duidelijk dat de nestkasten die speciaal voor de spreeuwen zijn bedoeld niet door deze soort werden bezet, terwijl we toch wel een aantal spreeuwen foeragerend op de fairways aantroffen. Ook de voor de torenvalk bestemde kast aan het hek bij hole 6 blijft vooralsnog onbemand en dient hooguit als uitkijkpost voor kraaien en duiven. Wie weet komt het er nog eens van, want in de polder aan de overzijde van de spoorbaan nestelen wel torenvalken en de jongen daarvan moeten toch ergens heen.

Onder het genot van een kop lekkere koffie bij de bistro konden we omstreeks 9 uur de telling evalueren en de conclusie trekken dat golfbaan Het Wedde nog steeds een aantrekkelijk toevluchtsoord is voor veel vogels. Dat is ongetwijfeld mede te danken aan het zorgvuldige en vogelvriendelijke beheer door de directie van Sportfondsen en het team van greenkeepers. De vogels en de clubleden kunnen er dankbaar voor zijn! Meer informatie over de NGF Birdwatching Day is te vinden op www.ngf.nl/birdwatchingday

Fer von der Assen en Anke Burgers
12-5-2022

Dauwtrap wedstrijd 26 mei Hemelvaartsdag

Half 7 gaat de wekker, espressootje en klein ontbijtje en dan naar de golfbaan het Wedde. De koffie en krentenbrood en suikerbrood staan al klaar voor de deelnemers. Dan blijkt de weersvoorspelling Niet uit te komen, we worden namelijk verrast met prachtig weer !! De greens zijn door Pieter ‘droogeveegd’ en we kunnen starten met de wedstrijd. spelvorm: strokeplay individueel. Op de foto de winners van de wedstrijd en ook de neary’s vlnr: Michael Salters, Hans Dijksterhuis, Ferry de Bode, Cissie Gaiser, Michiel, Kees Winters. Een heerlijke golfdag op het Wedde !!!

Woensdagochtendwedstrijd steeds populairder.

Iedere woensdagochtend spelen leden van de VGC een onderlinge wedstrijd, die steeds populairder aan het worden is. Een aantal maanden geleden namen bijvoorbeeld 16 leden deel, maar het aantal steeg iedere week, waardoor de laatste wedstrijd van 1 juni volledig bezet was met 36 deelnemers! EEN RECORD!! Het was voor het bestuur aanleiding om Jeanneke de Nooijer, die namens de wedstrijdcommissie verantwoordelijk is voor de organisatie van de ochtend, in het zonnetje te zetten. Dankzij haar enthousiasme nemen steeds meer leden van onze vereniging deel aan deze gezellige wedstrijd, die steevast met een kop koffie op het terras van de baan wordt afgesloten. Na een korte toespraak overhandigde Ferry de Bode Jeanneke als dank een welverdiende bos bloemen voor haar inspanningen om de wedstrijden op de woensdagen vlekkeloos te laten verlopen.

NGF competitie VGC-2 2 x 9 team Rinze Bulstra

Afgelopen vrijdag 6 mei was het de laatste competitiewedstrijd voor het team VGC2 (2×9 holes) bij Zeegersloot. We hebben een prima en gezellige wedstrijd gespeeld en zijn geéindigd op de 4e plaats en hebben met ons met dit resultaat gehandhaafd en deze poule.

NGF competitie VGC-1 2×18 team Kees Winters

Vrijdag 6mei prolongeerde team VGC 1 2x 18 hun derde plaats in de 1e klasse. 2 zeer sterke teams (heel lage handicappers) t.w. GroenGeel en de 5-Margen zijn op de 1e en 2e plaats geëindigd. De slotdag werd afgelopen vrijdag gespeeld op het Wedde. Uitstekend georganiseerd, een geweldig lekkere Lunch en een fantastisch Indisch buffet van onze eigen ’tante Bertha’ en bovendien de hele dag volle zon maakte het voor alle deelnemers en onvergetelijke dag . Chapeau voor dit team en ook het team van het Wedde !!!!!

koningsdagwedstrijd woensdagmorgeninloop

Woensdagmorgen 27 april Koningsdag. Er waren 27 aanmeldingen voor de inloop. Op de aanmelding stond dat het leuk zou zijn om een tintje oranje in de outfit te hebben.

Aangezien de bar/bistro gesloten was moesten we wèl zelf voor de koffie zorgen.

Jeanneke, Elly en Corrie zorgden voor koffie, Jeanneke en Cécile voor de oranje soesjes en Corrie voor de prijsjes.

Een feestelijke wedstrijd werd het! We speelden een greensome wedstrijd en de winnaar was het koppel: Fred de Haas en Sylvia Geertsema.

Er werd geproost op de winnaars en op de jarige met een oranje Aperol Spritz!

Wat een feest!